Växter omkring oss

Ett lärarmaterial för interaktiv skrivtavla.

Växter omkring oss A är en webbapp för interaktiv skrivtavla. Läromedlet bygger på den tryckta boken med samma namn och presenterar 27 olika växter i vår närmiljö. Här kan ni arbeta med några av våra vanligaste träd, bär, blommor och svampar. Materialet kan användas för att presentera enskilda växter och de olika växtkategorierna men även för återkoppling och samtal om ni arbetat med växterna på annat sätt i klassen. Tanken är att eleven ska känna till och kunna samtala om några av växterna.

I läromedlet presenteras varje växt med en kort faktatext som beskriver hur växten ser ut och var den brukar växa. Till varje växt finns övningar där eleven ska känna igen växten och växtens olika delar. Inom varje växtkategori finns även övningar där växterna och växternas delar ska jämföras med varandra. Materialet ger många tillfällen till reflektion och samtal kring vad som är lika och olika.

Läs gärna mer om hur ni kan arbeta med materialet i lärarhandledningen.